Afbeelding bij Energetische therapie

Energetische therapie

Energetische therapie richt zich op het weer in balans brengen van je energiehuishouding. Het is een universele en oeroude behandelwijze van ziekte en aandoeningen. Als therapeut werk ik met universele levensenergie en kan daarmee het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Het zoeken en behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt is het belangrijkst. Ik werk vanuit de holistische visie en zie de cliënt vanuit de eenheid van lichaam en geest. De lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld tijdens een sessie. Ik kan je helpen door je terug te geven en te benoemen waar je je niet bewust van bent, zodat je er zelf verder mee kunt. Wanneer je energiesysteem door het opheffen van storingen of door het ontvangen van helende energie weer in balans komt, dan brengt dat ook je lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van een herstel. Energetische therapie is een veilige, natuurlijke behandelwijze die aanvullend naast andere (reguliere en complementaire) behandelingen kan worden toegepast.

Voorafgaand aan de behandeling is het verstandig de behandelend (huis-)arts te consulteren. Een verwijzing is niet nodig.

We starten met een intakegesprek waarin het behandelplan samen wordt opgesteld op basis van je hulpvraag. Na het intakegesprek beginnen de behandelingen en afhankelijk van de hulpvraag kan de frequentie variëren van 1 x per week tot maandelijks. Het proces van de intake vind je in dit overzicht.

De behandeling zelf bestaat een gesprek en uit energieoverdracht via mijn handen naar de cliënt waardoor negatieve energie wordt afgevoerd en positieve/helende energie toegevoegd. Na de behandeling(en) is je energiebalans hersteld en het zelfgenezend vermogen weer op peil. Als therapeut kan ik verstoringen in je energiesysteem waarnemen en duiden met behulp van mijn sterk ontwikkelde intuïtieve vermogens.

Tijdens de behandeling neemt de cliënt gekleed plaats op een behandelbank. De behandeling zelf bestaat uit het opleggen van mijn handen en het maken van strijkende bewegingen langs je lichaam. De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. 

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is dit van tijdelijke aard en geen reden voor ongerustheid.

Het kan zijn dat je je na de behandeling moe en slaperig voelt. Het kan ook zijn dat je je fit voelt en meer energie hebt. Hoe je je ook voelt, het beste is toe te geven aan wat je lichaam aangeeft. Ben je moe, neem dan extra rust; voel je je fit, zorg er dan voor dat je je energie goed verdeelt.

Medicatie

Ook al voel je je beter na een behandeling, raadpleeg altijd je behandelend arts bij veranderingen in medicatie en ga niet op eigen initiatief aanpassingen aanbrengen in je voorgeschreven medicatie. Als therapeut ben ik niet bevoegd hier adviezen over te geven en verwijs dan terug naar je behandelend arts.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen per cliënt is afhankelijk van de hulpvraag. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. Gemiddeld zijn er 10 - 15 behandelingen nodig. Na 5 behandelingen wordt geëvalueerd hoe je de behandelingen ervaart en welke vorderingen gemaakt zijn. Eventueel wordt het behandelplan bijgesteld.

Voor welke klachten?

Energetische therapie kan ingezet worden bij klachten van uiteenlopende aard, zoals bij:

 • slecht in je vel zonder een duidelijke oorzaak
 • energiehuishouding uit balans
 • langdurige klachten na Corona
 • vermoeidheidsklachten
 • burn-out
 • slaapstoornissen
 • (chronische) pijnklachten zoals bijv. buikpijn bij coeliakie, botpijn bij fibreuze dysplasie en pijn bij reuma
 • lichte psychische klachten van tijdelijke aard
 • werkgerelateerde klachten
 • (chronische) stress klachten 
 • chronische ziekten
 • palliatieve zorg
 • fysieke klachten van diverse aard
 • slaap-, eet- en gedragsproblemen bij kinderen
 • bij angst, onzekerheid en paniekaanvallen. 

Voor behandelingen kun je terecht in mijn praktijk in Ruurlo aan de Domineesteeg 16. De intake en de behandelingen kunnen bij een medische indicatie ook aan huis plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer je bedlegerig of moeilijk ter been bent. 

Voor welke klachten niet?

Bij ernstige psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblematiek is energetische therapie geen geschikte behandelwijze.