Praktische informatie

Ziektekostenvergoeding

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en geregistreerd bij de samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland: www.emdr-nederland.nl. De kosten van de behandeling worden gedeeltelijk of volledig vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De website www.vbag.nl biedt meer informatie over de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars. 

Tuchtrecht en klachtenbehandeling

Het is natuurlijk altijd prettig dat je je klacht in eerste instantie bespreekbaar maakt met de therapeut. Kom je er samen niet uit of wil je dat liever niet, dan kun je een klacht indienen via de website van de beroepsvereniging VBAG: www.vbag.nl, algemene informatie, klachten en geschillen.

Beroepsgeheim

Op de behandelingen en gesprekken in de praktijk is het beroepsgeheim van toepassing. Persoonlijke en/of medische gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Consultatie huisarts en medicijngebruik

Voorafgaand aan de behandeling is het verstandig de (huis)arts te consulteren. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Alleen in overleg met de behandelend arts kunnen wijzigingen worden aangebracht in de hoeveelheid voorgeschreven medicijnen. Als therapeut heb ik niet de kennis en bevoegdheid hierover te adviseren of uitspraken te doen.

Locatie

De behandelingen vinden plaats in mijn praktijk in Ruurlo aan de Domineesteeg 16, 7261 AS. De praktijk is rolstoeltoegankelijk en er zijn een wachtruimte en toilet aanwezig. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Het NS-station van Ruurlo ligt op 8 minuten loopafstand.

Digtale intake

Intakes kunnen indien gewenst ook digitaal worden gehouden met behulp van Teams.

Samenwerking

De praktijk hecht belang aan samenwerking met therapeuten in de reguliere en complementaire gezondheidszorg. In haar visie is energetische therapie complementair aan de reguliere zorg en kan de cliënt er baat bij hebben om vanuit meerdere invalshoeken te worden behandeld. 

Vergoeding

De behandelingen van Energetische therapie en EMDR kunnen worden vergoed door de zorgverzekering of door de werkgever van de cliënt. De consulten worden geheel of gedeeltelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Voor deze vorm van vergoeding is geen verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

De vergoeding is per verzekeringsmaatschappij verschillend en vindt plaats uit het aanvullend pakket, niet uit het basispakket. 

In het kader van een re-integratietraject, verzuimbeheersing of verzuimpreventie kan de werkgever van de cliënt het behandeltraject geheel of gedeeltelijk vergoeden. Aan het begin van dit traject wordt het intakegesprek gehouden waarin het behandelplan wordt opgesteld. Je werkgever ontvangt vervolgens een offerte voor het behandeltraject op maat. Voor dit traject gelden andere tarieven.

Tarieven:

Intakegesprek

€ 80,- per uur 

Vervolgbehandeling 

€ 65,- /45 min en   € 80,- /60 min

Behandeling aan huis

€ 80,-/45 min

Tarief werkgever

€ 165,- per uur

Tarief Individuele opstelling

€ 85,- per uur

Avondopstellingen vraagsteller

€ 85,- per avond

Avondopstellingen representant

€ 35,- per avond

Bij thuisbehandelingen worden reiskosten in rekening gebracht van € 0,37 per km.

Het is prettig als een afgesproken consult bij verhindering tijdig - uiterlijk 24 uur van tevoren - wordt verplaatst, zodat er een andere afspraak ingepland kan worden. Bij no-show wordt het afgesproken consult in rekening gebracht. 

Na de behandeling ontvang je de factuur die je gemakkelijk met IDeal kunt betalen. De factuur kun je declareren bij je zorgverzekeraar als je aanvullende verzekerd bent. Bij een verzuimtraject via je werkgever wordt de factuur naar de werkgever gezonden.

De eigen bijdrage is niet van toepassing voor natuurgeneeskundige consulten.