Afbeelding bij Individuele opstellingen
Opstelling in de kudde

Individuele opstellingen

Systemische opstellingen of familieopstellingen, zijn een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld om verborgen dynamieken binnen familiesystemen aan het licht te brengen. Tijdens een opstelling wordt een fysieke representatie gemaakt van belangrijke elementen, zoals familieleden of aspecten van een probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van personen of objecten die de verschillende componenten vertegenwoordigen. Deze representaties worden vervolgens geplaatst in de ruimte ten opzichte van elkaar, waardoor de onderlinge relaties en interacties zichtbaar worden.

Door het observeren van deze opstellingen kunnen verborgen patronen, verstrikkingen of blokkades in het systeem worden waargenomen en verkend. Als therapeut begeleid ik dit proces, de opstelling helpt je om inzicht te krijgen in de dynamieken die spelen. Opstellingen worden vaak gebruikt om dieperliggende oorzaken van problemen of conflicten aan het licht te brengen en om mogelijkheden voor heling en groei te verkennen. Ze kunnen worden toegepast in verschillende contexten, waaronder individuele therapie en familiebegeleiding. De opstellingen in mijn praktijk vinden plaats in een 1 op 1 sessie. Daarnaast is het mogelijk om een van de avondopstellingen te bezoeken waarbij de opstellingen worden gedaan met representanten. Heb je een specifieke wens voor een persoonlijke opstelling, zoals bijvoorbeeld een opstelling van de mannen- of de vrouwenlijn of een chakra-opstelling met representanten, dan kan daar altijd een specifieke afspraak voor gemaakt worden.

Voor welke opstellingen kun je terecht?

Er zijn verschillende soorten opstellingen die worden gebruikt in therapeutische en persoonlijke ontwikkelingscontexten. De meest voorkomende zijn:

1. Familieopstellingen: dit zijn opstellingen waarbij de dynamiek en de onderliggende patronen binnen een familie worden verkend. Hierbij kunnen representanten worden ingezet om de familieleden van de cliënt te representeren, waardoor de therapeut en de cliënt inzicht krijgen in de relaties en interacties binnen de familie;

2. Persoonlijke opstellingen: deze opstellingen richten zich op individuele vraagstukken en persoonlijke thema's van de cliënt. Dit kan variëren van het verkennen van innerlijke conflicten, blokkades, innerlijk-kind-werk tot het vinden van richting in het leven en het ontdekken van verborgen potentieel;

3. Symbool opstellingen: hierbij worden symbolen of objecten gebruikt om bepaalde aspecten van de realiteit te representeren. Dit kan worden toegepast op diverse situaties, van persoonlijke problemen tot spirituele vraagstukken;

4. Traumaopstellingen: Bij deze opstellingen wordt gewerkt met traumatische ervaringen en de impact ervan op de client. Het doel is om traumatische herinneringen te verwerken en te integreren, zodat de persoonlijke groei en heling bevorderd worden;

5. Toekomstopstellingen: dit type opstelling richt zich op het verkennen van mogelijke toekomstscenario's en het identificeren van stappen die genomen kunnen worden om gewenste doelen te bereiken;

6. Opstellingen op het vlak van ziekte en gezondheid: bij deze opstellingen wordt gewerkt in de opstelling met (chronische) ziekten en/of hardnekkig terugkerende symptomen. Het doel van deze opstelling is het onderzoeken van de opening en de beweging die kan leiden naar een gezonde respons zodat heling tot stand kan komen;

7. Chakra- opstellingen: dit is een vorm van opstellingenwerk waarbij de focus ligt op de chakra's, de energiecentra van het lichaam. Chakra's worden gezien als draaikolken van energie die verschillende aspecten van ons fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn beïnvloeden. Bij een chakra opstelling kunnen representanten worden gebruikt om de chakra's van de vraagsteller of een specifiek aspect van iemands leven te representeren. Door de opstelling van de chakra's te verkennen en te werken met de dynamiek ertussen, kunnen blokkades, onevenwichtigheden of verstoringen in de energiestroom worden blootgelegd en aangepakt. 

De chakra opstelling geeft inzicht in jouw energetische patronen en helpt je bij het herstellen van het evenwicht en de harmonie in de chakra's. Dit kan leiden tot een diepere verbinding met jezelf, een verhoogd bewustzijn en een gevoel van welzijn op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

8. Opstellingen met de kudde. De dynamiek van een opstelling in een kudde is een wezenlijk andere dan met representanten of een 1 op 1 opstelling. De paarden kunnen op een andere wijze helpend zijn in je opstelling. Ze sensen je al voordat je de kudde bent ingestapt en laten je zien waar je - bewust of onbewust - nog meer verbonden bent en wat nodig is. Paarden werken vanuit hartekracht en zijn erop gericht de energie tussen jou en het thema van je opstelling in harmonie te brengen. Voor een opstelling met paarden werk ik samen met Arina Zeelenberg en haar kudde van 25 paarden in Arnhem. Dit najaar starten we een 4-daagse training met een vaste groep deelnemers waarbij er 2 dagen in de kudde word gewerkt en 2 dagen in de praktijk. Het doel van deze training is persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van spiegelwerk in de twee kuddes, met de paarden en met de groep. Heb je interesse, stuur dan even een berichtje om op de hoogte gehouden te worden.

Deze verschillende soorten opstellingen kunnen op zichzelf worden toegepast of gecombineerd worden, afhankelijk van de behoeften en doelen van de cliënt. Dit is altijd maatwerk en heb je een specifieke vraag, informeer er gerust naar.