Afbeelding bij Energetische therapie

Energetische therapie

Energetische therapie richt zich op het weer in balans brengen van je energiehuishouding. Het is een universele en oeroude behandelwijze van ziekte en aandoeningen. De therapeut werkt met universele levensenergie en kan daarmee het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Het zoeken en behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt is het belangrijkst. De therapeut werkt vanuit de holistische visie en ziet de mens vanuit de eenheid van lichaam en geest. De lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld. Komt het menselijk energiesysteem door het opheffen van storingen of door het ontvangen van helende energie weer in balans, dan brengt dat ook lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van een herstel. Energetische therapie is een veilige, natuurlijke behandelwijze die aanvullend naast andere (reguliere en complementaire) behandelingen kan worden toegepast. Voorafgaand aan de behandeling is het verstandig de behandelend (huis-)arts te consulteren. Een verwijzing is niet nodig.

Voorafgaand aan de behandelingen is er een intakegesprek en wordt het behandelplan opgesteld op basis van de hulpvraag van de cliënt. Na het intakegesprek worden de behandelingen opgestart, afhankelijk van de hulpvraag kan de frequentie variëren van 1 x per week tot maandelijks. De behandeling zelf bestaat uit energieoverdracht via de handen van de therapeut naar de cliënt. De therapeut voert negatieve energie af en voert positieve/helende energie toe. Na de behandeling(en) is de energiebalans hersteld en het zelfgenezend vermogen weer op peil. De therapeut kan storingen in het energiesysteem waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve vermogens als helder weten, helder zien, helder horen en helder voelen. De therapeut gaat professioneel, discreet en terughoudend om met deze informatie. Tijdens de behandeling neemt de cliënt gekleed plaats op een behandelbank. De behandeling bestaat uit het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam. De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het komt ook voor dat de cliënt tijdens de behandeling helemaal niets voelt.

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is dit van tijdelijke aard en geen reden voor ongerustheid.

Het kan zijn dat je je na de behandeling moe en slaperig voelt. Het kan ook zijn dat je je fit voelt en meer energie hebt. Hoe je je ook voelt, het beste is toe te geven aan wat je lichaam aangeeft. Ben je moe, neem dan extra rust; voel je je fit, zorg er dan voor dat je je energie goed verdeelt. Hoewel het verleidelijk is allerlei activiteiten te gaan ondernemen, is de kans groot dat de bij de behandeling vrijgekomen nieuwe energie in korte tijd weer verdwenen is.

Medicatie

Ook al voel je je beter na een behandeling, raadpleeg altijd je behandelend arts bij veranderingen in medicatie en ga niet op eigen initiatief aanpassingen aanbrengen in je voorgeschreven medicatie. Als therapeut ben ik niet bevoegd hier adviezen over te geven en verwijs dan terug naar je behandelend arts.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen per cliënt is afhankelijk van de hulpvraag. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. Gemiddeld genomen zijn er 10 tot 15 behandelingen nodig. Na 5 behandelingen wordt geëvalueerd hoe je de behandelingen ervaart en welke vorderingen gemaakt zijn. Als er daarvoor aanleiding is, wordt het behandelplan bijgesteld.

Voor welke klachten?

Energetische therapie kan ingezet worden bij klachten van uiteenlopende aard, zoals bij:

 • energiehuishouding uit balans
 • langdurige klachten na Corona
 • vermoeidheidsklachten
 • burn-out
 • slaapstoornissen
 • (chronische) pijnklachten zoals bijv. buikpijn bij coeliakie, botpijn bij fibreuze dysplasie en pijn bij reuma
 • lichte psychische klachten van tijdelijke aard
 • werkgerelateerde klachten
 • (chronische) stress klachten 
 • chronische ziekten
 • palliatieve zorg
 • fysieke klachten van diverse aard
 • slaap-, eet- en gedragsproblemen bij kinderen
 • bij angst, onzekerheid en paniekaanvallen. 

Voor behandelingen kun je terecht in mijn praktijk in Heteren, Kamperfoeliestraat 59. De intake en de behandelingen kunnen bij een medische indicatie ook aan huis plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer je bedlegerig of moeilijk ter been bent. 

Voor welke klachten niet?

Bij ernstige psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblematiek is energetische therapie geen geschikte behandelwijze.