Afbeelding bij Ingrid Dekker MA MhBA

Ingrid Dekker MA MhBA

Ingrid Dekker ('67) studeerde af aan het Johan Borgman College als Paranormaal Therapeut en sinds 25 jaar voert zij haar eigen praktijk voor Natuurgeneeskunde met een specialisatie in Energetische therapie en EMDR.

Ooit begon ze haar loopbaan bij de politie. Ze doorliep de Nederlandse Politie Academie en ging in 1991 werken als Inspecteur van Politie in een achterstandswijk in Den Haag. Die kennis en werkervaring hebben een belangrijke basis gelegd voor haar mensbeeld en de bril waardoor ze kijkt naar menselijk gedrag, slachtoffer-dader-relaties, oorzaak en gevolg, goed en kwaad en leven en sterven. Dit mensbeeld heeft ook tot gevolg dat zij een zeer genuanceerd beeld heeft van niet alleen de positieve kanten van het werken met energie, maar ook de negatieve kanten en de gevolgen daarvan wanneer daar niet goed mee omgegaan wordt.

Het was ook in die tijd dat ze voor het eerst bewust met genezende energie in aanraking kwam. Ze merkte dat wanneer ze bij haar chronisch zieke dochter van net een jaar oud haar handen op haar buik legde, er iets onverklaarbaars gebeurde met energie. Door haar handen en gedachten te leiden naar de pijn van haar dochter ging er een energie stromen en gebeurde er iets waardoor de kleine snel weer opknapte of in een diepe slaap viel. Dat maakte haar zo nieuwsgierig dat ze daar meer over wilde weten en verder is gaan onderzoeken. Om deze energiestromen beter te leren kennen en onder controle te krijgen volgde ze de 4-jarige Hbo-opleiding tot energetisch therapeut aan het Johan Borgman College in Utrecht, het huidige Instituut CAM in Utrecht. Haar stage bracht ze door in de praktijk van Hans Nieuwenhuis in Arnhem die haar de fijne kneepjes van het vak leerde. Sinds 1998 is ze werkzaam als energetisch therapeut in haar eigen praktijk. Sinds 2009 heeft ze zich ook bekwaamd in EMDR omdat het een waardevolle aanvulling is voor de verwerking van akelige ervaringen. De combinatie van energetische therapie met EMDR is zeer effectief. 

Als mens en therapeut valt Ingrid op door haar nuchterheid, ze staat stevig met beide benen op de grond en houdt niet van zweverigheid. Ze kan goed luisteren zonder een oordeel te vellen en verstaat de kunst om achter de dingen te kijken, te horen wat niet gezegd wordt en te zien wat niet zichtbaar is. Dingen zijn nu eenmaal vaak niet wat ze lijken, zeker niet als het gaat om medische klachten. Iedere medische klacht kent ook een energetisch aspect en volgens Ingrid is het belangrijk om ook daar inzicht in te hebben.

Het is haar wens om een brug te slaan tussen de reguliere gezondheidszorg en complementaire geneeswijzen. In haar visie is het een normale zaak dat er in elke plaats in ons land naast het reguliere zorgaanbod van huisarts, fysiotherapeut en GGZ ook in voldoende mate therapeuten beschikbaar zijn in het complementaire vakgebied, zoals acupuncturisten, orthomoleculair therapeuten, homeopaten en energetisch therapeuten. ‘Op iedere hoek van de straat een CAM-therapeut beschikbaar’, is haar motto. 

Om hier verder vorm en inhoud aan te geven heeft ze tijdens haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (MA, 2011) aan de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de bekendheid van huisartsen in de regio Gelderland-midden met complementaire geneeswijzen en de redenen van hen om al dan niet door te verwijzen naar een CAM-praktijk. Naast haar praktijkvoering werkte Ingrid enkele jaren samen met huisarts Jose van Ditmarsch in huisartsenpraktijk HHH in Huizen en in Wageningen in de groepspraktijk De Kolk met diverse complementair therapeuten.

Naast bestuurskundige is Ingrid ook bedrijfskundige voor de Zorg, ze studeerde in 2018 af aan de Erasmus Universiteit de Master of Health Business Administration (MhBA). Tijdens deze studie ontdekte Ingrid dat er veel onbenutte mogelijkheden zijn op het gebied van de samenwerking tussen reguliere en complementaire zorgverleners. Een voorbeeld hiervan is het gegeven dat veel cliënten die in behandeling zijn bij de GGZ, ook een complementair therapeut bezoeken. Er is echter geen onderlinge informatie uitwisseling. 

Het mooie aan het vak van energetisch therapeut is voor Ingrid dat ze er een steentje aan kan bijdragen om zonder medicatie de cliënt beter in z'n vel te laten zitten en verder kan helpen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en het herstel van nare ervaringen. 

Prive is Ingrid getrouwd met Harmen en samen hebben ze vier volwassen kinderen en drie kleinkinderen. In haar vrije tijd is Ingrid graag in de vrije natuur, bezig met yoga of een poging aan het doen om te leren harp spelen.