Afbeelding bij Ingrid Dekker

Ingrid Dekker

In 1967 ben ik geboren in Wageningen en als kind groeide ik op als oudste dochter samen met mijn zus en broer. Ik was een actief en slim meisje met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en na het Atheneum wilde ik graag werken bij de politie. In 1987 werd ik ingeloot voor de politieacademie en ging aan de slag als politie-inspecteur, eerst in de Schilderswijk en op Scheveningen, later bij bureau zware criminaliteit en als sectiecommandant bij de mobiele eenheid in Den Haag. Deze ervaringen hebben een belangrijke basis gelegd voor mijn mensbeeld en de bril waardoor ik kijk naar menselijk gedrag, slachtoffer-dader-relaties, oorzaak en gevolg, goed en kwaad en leven en sterven. 

Het was ook in die tijd dat ik voor het eerst bewust met genezende energie in aanraking kwam. Ik merkte dat als ik bij mijn chronisch zieke dochter van net een jaar oud mijn handen op haar buik legde er iets onverklaarbaars gebeurde met energie. Door mijn handen en mijn gedachten te leiden naar haar pijn ging er een energie stromen en gebeurde er iets waardoor ze snel weer opknapte of in een diepe slaap viel. Dat maakte me zo nieuwsgierig dat ik daar meer over wilde weten en verder ben gaan onderzoeken. Om deze energiestromen beter te leren kennen en onder controle te krijgen volgde ik de 4-jarige opleiding tot energetisch therapeut aan het Johan Borgman College in Utrecht, het huidige Instituut CAM in Utrecht. Mijn stage bracht ik door in de praktijk van Hans Nieuwenhuis in Arnhem die me de fijne kneepjes van het vak leerde. Sinds 1998 ben ik werkzaam als energetisch therapeut in mijn eigen praktijk. Inmiddels heb ik mij ook bekwaamd in EMDR omdat het een waardevolle aanvulling is voor de verwerking van akelige ervaringen. De combinatie van energetische therapie met EMDR is zeer effectief. 

Als mens en therapeut ben ik heel nuchter, heb zelfs een hekel aan zweverigheid. Ik kan goed luisteren zonder een oordeel te vellen en versta de kunst om achter de dingen te kijken, te horen wat niet gezegd wordt en te zien wat niet zichtbaar is. Dingen zijn nu eenmaal vaak niet wat ze lijken.

Het mooie aan het vak van energetisch therapeut vind ik dat ik er een steentje aan kan bijdragen om zonder medicatie iemand beter in zijn vel te laten zitten en verder kan helpen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en het herstel van nare ervangen. Daar doe ik het voor!